Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Uitstel tot eind april van het algemeen overleg over privacy (30 maart 2016)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Veilighied en Justitie op 9 maart 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 9 maart 2016
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week 6-8; 8-19 februari 2016)
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan minister van V&J om brief met stand van zaken over de uitwerking van voorstel van het lid Kooiman inzake aanpassing van de Opiumwet
Brief lid / fractie
Download Brief Rapporteur Europees Openbaar Ministerie met geconsolideerde versie artikelen 1-35 ontwerpverordening EOM en overzicht resterende paragrafen
Brief lid / fractie
Download Verzoek SP inzake achterstanden rechtbanken

Deelnemers


Agendapunten

3
Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Tellegen c.s. dat regelt dat de Politieacademie een raad van advies van de Politieacademie heeft (Kamerstuk 34 129, nr. 13)

Te behandelen:

5
Reactie op het amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. dat eveneens een fiscale prejudiciële procedure bij de Hoge Raad mogelijk maakt voor belastingzaken aanhangig in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Kamerstuk 34 237 (R2054), nr. 9)

Te behandelen:

6
Intrekking wetsvoorstel wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten (Kamerstuk 33 757)

Te behandelen:

8
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
33
Reactie naar aanleiding van het rondetafelgesprek over de Contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering (Kamerstuk 29 279, nr. 278) van 10 februari 2016

Te behandelen:

44
62
Data notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer "Opgroeien met opa en oma. Omgang in het belang van kleinkind en grootouders"

Te behandelen:

64
Brievenlijst
65
BOR-notitie Evaluatie Wet kraken en leegstand (31 560, nr. 36)
66
Stafnotitie Modernisering Wetboek van Strafvordering