Maandag 23 november

10:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
10:30 - 10:45 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Platform A2 over de verbreding van de A2

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
11:00 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toekomst pensioenstelsel

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 19:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

MIRT

Notaoverleg
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 30 november en 1 december 2015

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Verplaatsen van rondetafelgesprek naar aanleiding van het Safe Harbor-vonnis naar 10 december 2015

E-mailprocedure
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

voorstel algemeen overleg OVSE omzetten in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)
tot 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorstel openbaarmaking notitie OS gedeelte begroting

E-mailprocedure
(besloten)
tot 16:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Verzoek van de leden Gesthuizen (SP) en Ziengs (VVD) om MKB-Nederland voor het rondetafelgesprek over de MKB-problematiek op 25 november 2015 niet alleen uit te nodigen voor blok 1 over aanbesteding, maar daarnaast tevens voor blok 2 over loonbeslag en loonbetaling bij ziekte.

E-mailprocedure
(besloten)
tot 16:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
16:15 - 17:15 uur

Defensie

Duitse brigadegeneraal Carsten Breuer (verplaatst naar 24 november 2015)

Gesprek
(besloten)
19:00 - 22:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Begroting BuHa-OS, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen