Maandag 23 mei

09:30 - 18:30 uur

Rijksuitgaven

V-100

Vergadering
(besloten)
10:00 - 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Deel 1: Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949'

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:15 - 16:15 uur

Europese Zaken

Buitengewone Europese Raad d.d. 30-31 mei 2022

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 14:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal  (besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:30 - 15:30 uur

Buitenlandse Zaken

Deel 2 Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949'

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
14:30 - 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland (verplaatst naar 30 mei 2022 van 14.30-18.00 uur)

Notaoverleg
14:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden) (35962) (geannuleerd)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd
15:30 - 16:15 uur

Buitenlandse Zaken

Deel 3: Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949': gesprek met ambassadeur Indonesië

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)
tot 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek om een brief van de minister van Justitie en Veiligheid n.a.v. haar werkbezoek aan Irak

E-mailprocedure
(besloten)
21:00 - 21:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over o.a. belanghebbendenbegrip Awb in relatie tot de Wet toekomst pensioenen (via Teams)

Vergadering
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen