Notaoverleg : Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland (verplaatst naar 30 mei 2022 van 14.30-18.00 uur)

De vergadering is verplaatst naar 30 mei 2022

23 mei 2022
14:30 - 18:00 uur

Bijlage

Naar boven