Maandag 8 april

00:01 - 23:59 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Global parliamentary conference on the World Bank & IMF

Werkbezoek
Washington D.C.  (besloten)
00:01 - 23:59 uur

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

IPU - 140th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Doha, Qatar  (besloten)
08:00 - 09:30 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

Vergadering
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

EU

Werkbezoek
Brussel  (besloten)
10:00 - 12:40 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E-mailprocedure - Omzetten AO Informele EU-Gezondheidsraad in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)
13:00 - 14:00 uur

Defensie

Senior Bureau Official Michael Murphy from U.S. Department of State

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:30 - 17:44 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme”

Notaoverleg
tot 15:00 uur

Europese Zaken

Informele Cohesieraad dd 12 april 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 16:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om een reactie aan de minister van LNV te vragen op het artikel ‘De schrijftafelmoord op de bijen’ van Follow the Money, te ontvangen uiterlijk 9 april om 18.00 uur zodat de reactie kan worden betrokken bij het algemeen overleg L&V-Raad op 10 april

E-mailprocedure
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen