Vrijdag 7 februari

00:01 - 23:59 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Parijs

Werkbezoek
Parijs  (besloten)
09:00 - 13:00 uur

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel  (besloten)
09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to Azerbaijan for the parliamentary elections on 9 February 2020

Werkbezoek
Azerbaijan  (besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs’

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Ploumen de spreektijd tijdens het algemeen overleg zwangerschap en geboorte op 13 februari 2020 met 2 minuten uit te breiden

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel voor verplaatsen van het AO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS naar een datum direct na het krokusreces

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om een kabinetsreactie te vragen op het bericht in het blad Binnenlands Bestuur op basis van vertrouwelijke stukken over de besprekingen rond de herijking van het gemeentefonds.

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

E-mailprocedure voorstel lid Van Dijk (SP) om AO Discriminatie tot nader order uit te stellen

E-mailprocedure
tot 15:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het lid Ziengs (VVD) voor technische briefing asbeststelsel en certificatie

E-mailprocedure

Periode

tot Toepassen
Filters wissen