Commissievergaderingen

Maandag 4 april 2022

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Bureau Meeting

Werkbezoek
Kopenhagen (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 3 April 2022 presidential and early parliamentary elections in Serbia

Werkbezoek
Servië (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 3 April 2022 parliamentary elections in Hungary

Werkbezoek
Hongarije (besloten)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

IPC Taalunie - Bureauvergadering

Vergadering
on-line (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Notaoverleg
Max van der Stoelzaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:30 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het Presidium tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de verplichte publicatie van arbeidsomstandighedenbeleid door fracties en groepen - 36051

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 VERPLAATST naar vrijdag 1 april om 12.00 uur

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Modellendag CPB

Werkbezoek
Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag (besloten)
Naar boven