Commissievergaderingen

Donderdag 6 juni 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 4 juni 2024)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Publicatie van het Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca- inrichtingen voor supermarkten en horeca-inrichtingen (Stb. 2024, 89)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Erkens houdende regels over het vergroten van de energieonafhankelijkheid (Wet energieonafhankelijkheid) (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid De Kort (VVD) tot omzetten van wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 SZW in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 21:00 - 23:30 uur

Werkbezoek naar stembureaus

Werkbezoek
volgt