Commissievergaderingen

Maandag 4 maart 2024

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Interparlementaire conferentie over EU buitenland- en defensiebeleid te Brugge

Werkbezoek
Brugge (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights

Vergadering
Parijs (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep uitwerking Motie lid Joseph over een analyse van de juridische risico's en de aansprakelijkheid bij invaren Wet toekomst pensioenen

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Toekomstverkenning vervolgonderwijs (verplaatst naar 15 april 2024)

Notaoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)

Werkbezoek
Amsterdam (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Corona

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Vergadering Parlementaire enquêtecommissie Corona

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang wijziging Besluit burgerluchthavens

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Kostic voor feitelijke vragenronde over enkele Kamerbrieven over de mestcrisis

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren VOORTZETTING op ma 11 maart

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)