Commissievergaderingen

Maandag 22 januari 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1ste deelsessie 2024

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 20:00 uur

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) mbo: Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

LNV-Actieprogramma Digitalisering

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)