Notaoverleg : Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De vergadering is geweest

22 januari 2024
10:00 - 20:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten toegevoegd

De spreektijden zijn als volgt: PVV 18 en 9; VVD 14 en 7; GL/PvdA 14 en 7; NSC 13 en 6,5; D66 9 en 4,5; BBB 8 en 4; CDA 7 en 3,5; SP 7 en 3,5; DENK 5 en 2,5; PvdD 5 en 2,5; FvD 5 en 2,5; SGP 5 en 2,5; CU 5 en 2,5; Volt 4 en 1,5; JA21 3 en 1,5.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • P. Bamenga (D66)
 • C.R. van Zanten (BBB)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Voornemen tot gunning A2 Het Vonderen-Kerensheide

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Besluitvorming herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezeggingen en moties n.a.v. het Commissiedebat MIRT van 5 juli 2023 en Tweeminutendebat MIRT van 6 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeksrapport 'voorwaarden havenbekken Houtrakpolder'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging Afweegkader voor middellange termijn Woningbouw en Mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  MIRT Overzicht 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerp-Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Derde voortgangsbrief invoering vrachtwagenheffing (stand van zaken najaar 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  KiM-publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2023’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  BO’s MIRT november 2023 en moties en toezeggingen MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vaststellen Ontwerp-Structuurvisie A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel uitvoering renovatie Kooybrug

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Update Integrale Mobiliteitsanalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beëindiging MIRT-verkenning A9 Rottepolderplein

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Schadeoorzaak rapport Prinses Margriettunnel in de A7

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitwerking bereikbaarheidsdoelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eerste halfjaarrapportage 2023 Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Besluit vervolgstappen renovatie vuurtoren “Lange Jaap” Huisduinen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Omhoogkomen Vollenhovetunnel A28

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen over Herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT (Kamerstuk 36410-A-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2024 (Kamerstuk 36410-A-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data