Commissievergaderingen

Dinsdag 12 december 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Centrale aanmeldweek 2024 en toelatingsbeleid basisscholen Baarn en Rotterdam

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Gemeenten met een regionaal ziekenhuis

Petitie
Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

SKIN petitie m.b.t. huisvestingsproblemen van migrantenkerken

Petitie
Petitie Statenpassage

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

IPC Taalunie - Informele debriefing Comité van Ministers (online)

Gesprek
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat (GEANNULEERD)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

SPOED E-MAILPROCEDURE Verzoek van de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van het UK House of Commons om de waarnemend commissievoorzitter mee te laten tekenen met een Joint Statement on Kosovo

E-mailprocedure