Commissievergaderingen

Woensdag 19 juli 2023

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele EU-Gezondheidsraad 27/28 juli 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[EMAILPROCEDURE] Voorstel programma rondetafelgesprek w.v. Wet implementatie Open data richtlijn (36382)

E-mailprocedure
(besloten)