Commissievergaderingen

Vrijdag 14 april 2023

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Themasessie Personeel

Werkbezoek
Extern (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Agema om de zienswijzen en gespreksverslagen m.b.t. de concentratie van de kinderhartinterventies integraal actief openbaar te maken | Uw reactie graag uiterlijk morgen om 11 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Schoonebeek (GEANNULEERD I.V.M. ONVOLDOENDE AANMELDINGEN)

Werkbezoek
Geannuleerd Schoonebeek