E-mailprocedure : Verzoek van het lid Agema om de zienswijzen en gespreksverslagen m.b.t. de concentratie van de kinderhartinterventies integraal actief openbaar te maken | Uw reactie graag uiterlijk morgen om 11 uur

De vergadering is geweest

14 april 2023
11:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Onderstaand treft u aan een verzoek van het lid Agema (PVV) om namens de commissie de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken de zienswijzen en gespreksverslagen over de concentratie van de kinderhartinterventies op 2 locaties per omgaande integraal actief openbaar te maken.
 
Zie onderstaand bericht voor de toelichting op dit verzoek.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgen, vrijdag 14 april 2023 om 11.00 uur of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst*.
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Onderstaand treft u aan een verzoek van het lid Agema (PVV) om namens de commissie de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken de zienswijzen en gespreksverslagen over de concentratie van de kinderhartinterventies op 2 locaties per omgaande integraal actief openbaar te maken.
 
Zie onderstaand bericht voor de toelichting op dit verzoek.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgen, vrijdag 14 april 2023 om 11.00 uur of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst*.
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Agema om de zienswijzen en gespreksverslagen m.b.t. de concentratie van de kinderhartinterventies integraal actief openbaar te maken.

    Te behandelen:

    Loading data