Commissievergaderingen

Donderdag 13 april 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the election of judges to the European Court of Human Rights

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 09:00 uur

Voorbereidingsgroep RTG Kaderrichtlijn Water

Vergadering
Schaperkamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Internationalisering hoger onderwijs (verplaatst naar 15 juni 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep Ontwerpbegroting Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Onderzoek naar private equity in de kinderopvang

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Oninbare vonnissen van slachtoffers van feitelijke oplichting

Gesprek
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) 2023 en over de korte reflectie op het Nationaal Programma CE

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 12:15 uur

Themabespreking NLDA rol/invloed van China en consequenties van benoemen China in NAVO strategisch concept

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Impact intensief gebruik van digitale technologieën en middelen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Inkennisstelling ontwerp-bekendmakingsbesluit, ontwerp-vergunningen en concept-veilingregeling 3,5 GHz-band

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Herverdeling Brexit Adjustment Reserve (BAR)-middelen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Technische briefing Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) rapport 'Rechtvaardigheid in Klimaatbeleid'

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Delegatie parlement Litouwen

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Staat van de volkshuisvesting (verplaatst naar 23 mei 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Integriteit openbaar bestuur (verplaatst naar 9 mei 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Documentaire ‘Daughters of the Sun’ over yezidivrouwen

Gesprek
Geannuleerd

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Verzamel-commissiedebat BES

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Justitiële jeugd (is verplaatst naar 31 mei 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Mr. Elchin Amirbayov, Speciaal Gezant van de president van Azerbeidzjan

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Goederenvervoer

Commissiedebat
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Veiligheid en integriteit Defensie

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal