Commissievergaderingen

Maandag 23 mei 2022

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 09:30 - 18:30 uur

V-100

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Deel 1: Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949'

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:15 - 16:15 uur

Buitengewone Europese Raad d.d. 30-31 mei 2022

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland (verplaatst naar 30 mei 2022 van 14.30-18.00 uur)

Notaoverleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Deel 2 Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949'

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare...

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:15 uur

Deel 3: Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949': gesprek met ambassadeur Indonesië

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om een brief van de minister van Justitie en Veiligheid n.a.v. haar werkbezoek aan Irak

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 21:00 - 21:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over o.a. belanghebbendenbegrip Awb in relatie tot de Wet toekomst pensioenen (via Teams)

Vergadering
(besloten)