Commissievergaderingen

Maandag 13 december 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581) (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Notaoverleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Notaoverleg Initatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen

Notaoverleg
Troelstrazaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Conference 'Mobilising political forces to prevent and combat violence against women' (Online)

Vergadering

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Inventarisatie prioriteringsexercitie EU-voorstellen 2022

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 13:00 - 17:30 uur

Tijdelijke Commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Niet-reanimeerpenning (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

DNB - Toekomst pensioenstelsel (werkbezoek omgezet in digitaal gesprek)

Gesprek
DNB - Spaklerweg 4 1096 BA AmsterdamKlompezaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek Fraude met dividendbelasting (Hybride)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Meerderheidsverzoek om de EU-stafnotitie over maatregelen in de EU lidstaten openbaar te maken | Uw reactie graag uiterlijk vandaag voor 17.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

IPC Taalunie - Plenaire vergadering (Hybride)

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal