Commissievergaderingen

Vrijdag 12 november 2021

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure: verzoek instemming ondertekening open brief inzake de problemen aan de grens tussen Polen/Litouwen en Belarus.

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Hijink om het meest recente OMT-advies per ommegaande aan de Kamer te sturen

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanpak van stalbranden

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen (Kamerstuk 31839-790)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nieuwe regelingen gedupeerden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Omzetten commissiedebat RBZ/Handel d.d. 17 november in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Paternotte om een reactie van het kabinet op een onderzoek van Lifelines naar vaccinatiebereidheid

E-mailprocedure
(besloten)