Commissievergaderingen

Woensdag 27 oktober 2021

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:15 - 10:15 uur

Technische briefing PEAG

Technische briefing
Max van der Stoelzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Inburgering en integratie (vindt geen doorgang; wordt omgezet in WGO)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Gesprek rapporteur PHS Boulakjar (D66)

Vergadering
digitaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Ambtelijke briefing over Artikel 100- bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (verplaats naar nader te bepalen datum)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) - Technische briefing over advies 'Samen de lat hoog leggen. Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie'

Technische briefing
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Online veiligheid en cybersecurity, Opkomende en toekomstige technologieën, Digitale infrastructuur en economie.

Technische briefing
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Meerjarenplan ILT 2022-2026 en de Inspectie-brede risicoanalyse (via videoverbinding)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Technische briefing door het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) over de COP26

Technische briefing
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vuurwerk

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie op de notitie ICT-investeringen door de overheid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Artikel 100-bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Jeugdbescherming

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Technische briefing over de Klimaat- en Energieverkenning 2021 door PBL

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met duurzame daken (33118-200)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat - verplaatst naar 26 oktober 2021

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Jezidi's

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Gesprek Eurocommissaris Reynders (Justitie) over rechtsstaatrapport 2021 (via videoverbinding)

Gesprek
Max van der Stoelzaal