Commissievergaderingen

Dinsdag 21 september 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:30 uur

Voorstel van de leden Bikker (ChristenUnie) en Piri (PvdA) om op 29 september 2021 een rondetafelgesprek te houden over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)