Commissievergaderingen

Maandag 30 augustus 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid van Houwelingen om een inhoudelijke reactie van het RIVM op een drietal studies

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 5-7 september 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[INGETROKKEN] Verzoek van het lid Van Raan om het debat over uitstellen van het debat over de toekomst van Tata steel tot na uitkomen van het RIVM-onderzoek

E-mailprocedure
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek rondetafelgesprek MIT

E-mailprocedure
(besloten)