Commissievergaderingen

Maandag 21 juni 2021

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) Parliamentary Elections in Armenia on 20 June 2021 in Armenia

Werkbezoek
Armenia (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2021

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:45 - 10:45 uur

De heren Peeters en Melkert - update van de factsheet Toekomst Verduurzaming luchtvaart (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Jaarverslag en Slotwet 2020

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

SER - briefadvies 'Jeugdzorg: van systemen naar mensen' (digitaal)

Gesprek
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 17:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Brede maatschappelijke heroverwegingen, deelrapport ‘Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’ over het thema Ouderenbeleid (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Sportbeleid (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Stikstofproblematiek

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Technische briefing internationale inbedding van de krijgsmacht (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Ministerie SZW- Stand van de uitvoering (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:15 - 18:00 uur

Interparliamentary Conference on the role of Parliaments in deepening the EU-Africa relationship

Vergadering
Rommekamer (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Ministerie SZW- Problematisch gedrag ongewenste buitenlandse beïnvloeding

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Commissie briefing Rapporteurs Jaarverslag Defensie 2020 (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Amhaouch (CDA) om het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet d.d. 24 juni 2021 schriftelijk af te handelen

E-mailprocedure
(besloten)