Technische briefing : De heren Peeters en Melkert - update van de factsheet Toekomst Verduurzaming luchtvaart (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

21 juni 2021
9:45 - 10:45 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
De leden Heerema (VVD), Hagen (D66), Bontenbal (CDA), Bouchallikh (GL) en Van Raan (PvdD) hebben zich aangemeld. 

Bijlagen

Deelnemers

  • K.B. Hagen (D66)
  • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
  • H. Bontenbal (CDA)
  • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

  1. 1

    De heren Peeters en Melkert verzorgen een update van de factsheet Toekomst Verduurzaming luchtvaart