Commissievergaderingen

Maandag 3 mei 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek lid Paternotte om een kabinetsreactie op onderzoek NTvG en overschotten AstraZeneca

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Informele Europese Raad d.d. 7 en 8 mei 2021 en Raad Algemene Zaken d.d. 11 mei 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)