Commissievergaderingen

Vrijdag 23 april 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Election Observation Mission (EOM) Parliamentary Elections in Albania on 25 April 2021

Werkbezoek
Albanië (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) Parliamentary Elections in Albania on 25 April 2021 in Albania

Werkbezoek
Albania (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Benelux Parlement - Commissiedag (on-line)

Vergadering

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Beneluxparlement - bijeenkomst Permanent Comité (on-line)

Vergadering
(besloten)