Commissievergaderingen

Maandag 12 oktober 2020

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (tbc)

Werkbezoek
Geannuleerd France (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Langdurige zorg (verpleeghuiszorg en gehandicaptensector) en ggz/maatschappelijke opvang in verband met corona

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen (verplaatst naar 14 december 2020, 09.30 - 13.30 uur)

Notaoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Artikel 13-conferentie te Berlijn (per videoconferentie)

Gesprek
(besloten)

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen (videoverbinding)

Vergadering
Vondelingkamer (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure: al dan niet omzetten fysieke procedurevergadering Defensie 15 oktober a.s. in digitale procedurevergadering

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Opzet beleidsdoorlichting cultuur 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:45 uur

Opsporing (deel 1: algemeen)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Geannoteerde agenda IMF jaarvergadering op 15 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Mariene Strategie, deel 2: monitoringprogramma

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4 (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:45 uur

Voorbereidingsgroep Mobiliteitskeuzes (via videoverbinding)

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Visserij

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Verkeersveiligheid met minister IenW

Notaoverleg
Oude zaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Zorginstituut Nederland over onderzoeksmethodiek en wijze van besluitvorming (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Vergadering Voorbereidingsgroep geldstromen rond het Meerjarig Financieel Kader

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Kennismaking Korpschef (wordt tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 18:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE} Verzoek van de leden Klaver en Kröger (beiden GroenLinks) om het kabinet te verzoeken het OMT-advies direct te publiceren en nadrukkelijk vóórafgaand aan de persconferentie

E-mailprocedure
(besloten)