Algemeen overleg : Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De vergadering is geweest

12 oktober 2020
15:00 - 19:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • A. Kops (PVV)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Tussentijdse evaluatie Programma aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de lange termijn renovatiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Plan van aanpak “Georganiseerd Leren; Plan van Aanpak Monitoring en Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwikkelingen verduurzaming bestaande utiliteitsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitwerking maatregelen Urgenda gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Warmtefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang digitaliseringsdeal Gebouwde Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen

  Te behandelen:

  Loading data