Commissievergaderingen

Maandag 23 maart 2020

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 19:00 uur

Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Brussel (verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 19:00 uur

Werkbezoek Europese instellingen in Brussel

Werkbezoek
Geannuleerd Brussel (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om brief met meer verheldering over afspraken tussen het ministerie en de hoger onderwijsinstellingen over het bindend studieadvies

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35415)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-mailprocedure] Verzoek van het lid Diertens (D66) om het schriftelijk overleg GGZ d.d. 26 maart geen doorgang te laten vinden

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Incidentele suppletoire begroting Ministerie van Financiën (IXB) inzake Noodpakket banen en economie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35414)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)(35413)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Initiatiefnota Behoud het woud (verplaatst naar 18 mei)

Notaoverleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure Verzoek feitelijke vragen over situatie in de grensregio's

E-mailprocedure
(besloten)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie - Werkbezoek Taaluniesecretariaat

Werkbezoek
Geannuleerd Taaluniesecretariaat, Den Haag (besloten)