Commissievergaderingen

Woensdag 29 mei 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media

Werkbezoek
Parijs (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights

Werkbezoek
Parijs (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Werkbezoek
Zurich, Zwitserland (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:45 - 11:15 uur

Besloten gesprek met delegatie uit de Bundestag (Finanzausschuss)

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Controle van de processen-verbaal van de verkiezingen voor het Europees Parlement

Vergadering
Oude zaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

IenW verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Geschillenregeling

Rondetafelgesprek
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Nader verslag Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:15 - 11:45 uur

Voorbereidingsgroep EMU-conferentie

Vergadering
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 (Personeelsrapportage 2018)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Maritiem

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Aanbieden manifest (petitie) door Duurzaamheidsoverleg Politieke Jongeren

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure: Voorstel rondetafelgesprek ter voorbereiding op het notaoverleg veteranen

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 16:00 uur

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Wetgevingsoverleg
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 (Materieel Projecten Overzicht 2018)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Telecomraad (formeel) op 7 juni 2019

Inbreng schriftelijk overleg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek (verplaatst naar 12 juni)

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Belastingafdracht multinationals

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-Committee on artificial intelligence and human rights

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek minister J&V omzet van AO inzake JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) in een SO

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Handelsbevordering

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Telecomraad (formeel) op 7 juni 2019 (omgezet in schriftelijk overleg op 29 mei 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel Kröger (GL) inzake ingebrekestelling MER-richtlijn

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om het AO Bloedvoorziening d.d. 5 juni 2019 in een schriftelijk overleg om te zetten

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Voordewind (CU) tot uitstel algemeen overleg Suïcidepreventie

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om het rapport van ZonMw en de NFU over maatschappelijk verantwoord licentiëren te ontvangen voor aanstaande dinsdag 4 juni 2019 om 12:00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Delegatieoverleg werkbezoek Brussel GEANNULEERD

Delegatievergadering
Geannuleerd (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Toekomst van de sociale dimensie van de EU - 21501-31-527

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel tot uitstel AO Selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad Airport

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 17:15 uur

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de theoretische...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 19:00 uur

Voorstel van voorbereidingsgroep PAS inzake organiseren van technische briefing over uitspraak Raad van State op dinsdag 4 juni a.s.

E-mailprocedure
(besloten)