Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Wetgevingsoverleg: "Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

INDICATIEVE SPREEKTIJD PER FRACTIE 6 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht op 29 mei 2019; agendapunt toegevoegd
Stenogram
Download Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 mei 2019, over Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
35208 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Te behandelen: