Commissievergaderingen

Woensdag 13 februari 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - 7th OECD Parliamentary Days, jointly with the NATO PA Annual Meeting at the OECD

Werkbezoek
Parijs (besloten)

delegatie naar de Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

PA UfM - 15th Plenary session and 6th Summit of Speakers of the PA-UfM

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Het voorkomen van mislukte ICT-projecten bij de overheid

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

EU-informatievoorziening en transparantie

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Overgang po en vo (AO is geannuleerd)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019-2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Implantaten

Technische briefing
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep Kringlooplandbouw - is verplaatst naar 30 januari 2019 om 15.00 uur

Vergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Onderzoek over tracks in het hoger onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

TNO en ambtelijke delegatie ministeries van Defensie en EZK - grondsatellietstation Burum

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van de VVD-fractie om nog twee namen toe te voegen aan de lijst voor het RTG Desinformatie/Digitale inmenging op 20 februari 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek petitieaanbieding van VGN en aantal zorgbranches ter voorbereiding op AO Onderwijs en zorg

E-mailprocedure
(besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Autogerelateerde belastingen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Zienswijze actie behoud ziekenhuis Lelystad

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang maatregelen Ossendrecht

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

NADERE feitelijke vragen - Beantwoording vragen commissie over de evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland 20454-131

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Klimaat en Energie

Algemeen overleg
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Slachtofferbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisagenda thema Handel

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek - 33578-59

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Verzamel-algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Studenten met een beperking in mbo en ho (AO wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema VWS 'wachtlijsten en wachttijden in de zorg'

Vergadering
Zandtkamer (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Consulaire dienstverlening

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:45 - 17:30 uur

Voorbereidingsoverleg extern onderzoek Nederlandse belangenbehartiging in de EU

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:45 - 17:30 uur

Gesprek Leijten en Mulder met Clingendael

Gesprek

Europese Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Gesprek met vertegenwoordigers Raad van Europa inzake rechtsstatelijkheid

Gesprek
Klompezaal