Commissievergaderingen

Dinsdag 22 januari 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

"Co-creatie met ervaringsdeskundigen in de zorg"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Platform Duurzame en Solidaire Economie - verkleinen Ecologische Voetafdruk

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Jongerenpanel Zorg én Perspectief/Emma at Work - no-riskpolis voor jongeren met een chronische aandoening

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Den Boer (D66) om het algemeen overleg WNT van 22/1 (17.00 - 19.00 uur) om te zetten naar een inbreng schriftelijk overleg.

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep Wetenschapsbeleid

Vergadering

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Dutch Visitors Programme

Gesprek
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Wet normering topinkomens (WNT) (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Besloten gesprek over de informatievoorziening over het Plan van Aanpak NVWA 2020, n.a.v. de ontvangst van de Derde Voortgangsrapportage - tot nader order uitgesteld

Gesprek
(verplaatst)