Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 22 januari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 22 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek FME tot aanbieding nationaal actieplan 'energieopslag en –conversie 2019' d.d. 5 maart 2019
3
Verzoek TU/e om nieuw Atlas gebouw te openen d.d. 21 maart 2019
4
Aanbod VNCI, namens de bedrijven aan de Industrietafel, voor technische briefing/rondetafel over onderdeel industrie in klimaatakkoord
5
Uitnodiging TenneT TSO BV voor werkbezoek
17
Uitstel reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van de reactie op de brief aan SportDrenthe over het afschaffen van de salderingsregeling voor buitensportverenigingen en dorpshuizen en de uitkomst van het overleg met SportDrenthe

Te behandelen:

18
Uitstel toezending BNC-fiche over de mededeling van de Europese Commissie “een schone planeet voor iedereen: een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie” (COM (2018) 773)

Te behandelen:

19
Traject schaderegeling mijnbouwschade in Limburg en uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over voor 1 juli duidelijkheid voor alle Limburgers met mijnbouwschade (Kamerstuk 32813-261)

Te behandelen:

25
Uitstel toezending van de rapportage zoals gevraag in de motie van de leden Van den Berg en Veldman over geen oneerlijke concurrentie door het CBS (Kamerstuk 34775-XIII-140)

Te behandelen:

29
Uitstel toezending BNC-fiche Gecoördineerd Actieplan voor kunstmatige intelligentie COM (2018) 795 en BNC-fiche Geharmoniseerde normen: meer transparantie en rechtszekerheid voor een optimaal functionerende eengemaakte markt COM (2018) 764

Te behandelen:

38
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen
41
Instellen lief- en leedpot

Details

Besluit: De commissie besluit tot het instellen van een lief-en leedpot. De griffier zal hiervoor een nader voorstel doen.
45
Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om de inbrengtermijn voor het verslag over het wetsvoorstel Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (35123) vast te stellen.

Te behandelen:

46