Commissievergaderingen

Dinsdag 24 april 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Rose-Roth Seminar

Werkbezoek
Batoemi, Georgië (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Een Dier Een Vriend (EDEV) biedt een shortlist over Biomedical Primate Research Center (BPRC) aan - geen doorgang zal op een later moment worden ingepland

Petitie
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

"Van ‘IKEA-ziekenhuizen’ naar excellente kankercentra: op weg naar de beste zorg door concentratie en superspecialisatie"

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Stichting Animal Rights biedt aan petitie 'Vervang dierproeven'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Onderwijs aan Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding petitie ‘Geen BTW op Bio' door biowinkelvereniging

Petitie
Y5 - Petitie Plein 2

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

International Campaign for Tibet Europe inzake Panchen Lama

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure: agenderen brief 3.1 CW en inzicht in kwaliteit voor AO rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Mw. Natalia Kanem, directeur UNFPA

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Aanbieding Autoriteit Persoonsgegevens jaarverslag 2017

Gesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Raad voor Cultuur

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:30 - 19:00 uur

Duurzaam vervoer (tweede termijn)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Voorbereidingsgroep Lessen Scandinavische landen zorgtaken en langdurige zorg

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 - Is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)