Commissievergaderingen

Vrijdag 30 maart 2018

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel lid Karabulut voor ontvangst in bijzondere procedure van actiegroep Hart voor Afrin op donderdag 5 april om 14.00 uur.

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel Kröger (GL) om Nederlandse inzet CORSIA te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Actieprogramma Werken in de Zorg - 29282-303

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Toezending standpunten voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet - 29689-891

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)