Commissievergaderingen

Maandag 26 juni 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 12:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Ad hoc committee to observe the parliamentary elections in Albania

Werkbezoek
Albanië, Tirana (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

Werkbezoek naar Brussel in het kader van Brexit en MFK

Werkbezoek
Brussel (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 08:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2017

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 17:00 uur

Werkgroep vacaturevervulling collegelid Algemene Rekenkamer - gesprekken met kandidaten

Gesprek
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Aardbevingsgebied Groningen

Werkbezoek
Groningen (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure verzoek om uitstel AO Staat van de volkshuisvesting

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie en voorhang verlenging ESB-regeling inzake jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen - 31224-39

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Masterclass internationale veiligheid Defensie deel II

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 17:00 uur

E-mailprocedure - Voorstel van de leden Visser (VVD) en Jetten (D66) om het Wegverkeer en verkeersveiligheid uit te stellen tot na de zomer

E-mailprocedure
(besloten)