Commissievergaderingen

Dinsdag 22 november 2016

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure: uitstel algemeen overleg Verwerving F-35 van 1 naar 8 december 2016

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure - Rondetafelgesprek met de commissie Boot en met andere stakeholders m.b.t. de Wet DBA

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Aanbieding brandbrief door vier maatschappelijke organisaties voor schaapherders over de financiële problematiek van schaapherders

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Zwartboek 65plusgat

Petitie
Petitie Statenpassage

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Voorgenomen subsidieverlaging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)

Petitie
Petitie Statenpassage

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Eindverslag project 'Archiefinnovatie Decentrale Overheden' (AIDO)

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

'Van sturen op kosten, naar toegevoegde waarde voor de patiënt'

Petitie

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

SOS kinderdorpen, Elk kind telt mee

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Initiatief verbreding sluizen Kornwerderzand

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Transport en Logistiek Nederland/FENEX biedt aan het rapport ‘Praktijkervaringen NVWA’

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitkoop van woningen gelegen onder bestaande hoogspanningsverbindingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 17:15 uur

Procedurevergadering - verplaatst naar 23 november 2016 i.v.m. overlap plenaire activiteit

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over diverse EU-onderwerpen

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Benelux Parlement - Delegatievergadering

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Aanvulling onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad nationale politie

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 19:00 uur

Verzoek van het lid Gesthuizen (SP) om het algemeen overleg Post d.d. 23 november 2016 te annuleren

E-mailprocedure
(besloten)