Commissievergaderingen

Maandag 9 mei 2016

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek lid Verhoeven om brief van minister van Buitenlandse Zaken inzake het besluit van de Europese Commissie op 04 mei 2016 om het visumvrij reizen voor Turkije mogelijk te maken

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2016

Inbreng schriftelijk overleg

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Gesthuizen om een kabinetsreactie te vragen op de uitzending van Argos over “De deal van Deetman”.

E-mailprocedure
(besloten)