Commissievergaderingen

Vrijdag 8 april 2016

politieke voorbereidingsgroep IPC GBVB

Tijd vergadering 08:30 - 14:15 uur

Interparlementair conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU (GBVB/GVDB)

Vergadering
Ridderzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Kabinetsreactie op het bericht dat 13 asielzoekers per ongeluk zijn teruggestuurd naar Turkije

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Annulering algemeen overleg over terrorismebestrijding

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitnodiging Franse Ambassade voor diner op 19 april op de Franse Ambassade

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op het bericht dat de politie in de regio Zuid-Oost Brabant vaak te laat is bij alarmeringen ten behoeve van het algemeen overleg over politie

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitstel algemeen overleg over politie

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitstel algemeen overleg over adoptie

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op het bericht dat agenten vooral in Noord-Nederland later ter plaatse zijn bij spoedgevallen ten behoeve van het algemeen over politie

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure: verzoek van het lid Wolbert (PvdA) algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 14 april 2016 omzetten in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van de rapporteurs Gezondheidscheck Vogel- en Habitatrichtlijn voor een werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk op 3 juni 2016

E-mailprocedure