Commissievergaderingen

Vrijdag 25 maart 2016

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat een van de plegers van de aanslagen in Brussel naar Nederland is uitgezet (29754-365)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van het lid Van Laar om de minister voor BuHa-OS vóór het AO over de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank een brief te vragen over het safeguardbeleid

E-mailprocedure
(besloten)