Commissievergaderingen

Vrijdag 20 maart 2015

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om reactie op reactie uitzending Zembla d.d. 18 maart 2015 inzake Geneesmiddelen

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Goedkeuring van het Besluit heffing bestrijding dierziekten (Goedkeuringswet Besluit heffing bestrijding dierziekten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

verzoek lid Bontes kabinetsreactie berichtgeving ramp MH-17

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van de heer Klein voor extra genodigde rondetafelgesprek “Keuzes voor een beter belastingstelsel”

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 14:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Standing Committee

Werkbezoek
Londen (besloten)