Commissievergaderingen

Maandag 8 december 2014

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO Parlementaire Assemblee: Parliamentary Transatlantic Forum - Washington DC (Verenigde Staten)

Werkbezoek
Washington DC (besloten)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, Brussel

Vergadering
Geannuleerd Brussel

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 22:00 uur

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33966-7) en kabinetsreactie rapport EnquĂȘtecommissie Woningcorporaties

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal