Wetgevingsoverleg

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33966-7) en kabinetsreactie rapport Enquêtecommissie Woningcorporaties

Wetgevingsoverleg: "Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33966-7) en kabinetsreactie rapport Enquêtecommissie Woningcorporaties"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuwe agendapunten *) en wijziging volgorde agendapunten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting en kabinetsreactie rapport enq.cie Woningcorporaties d.d. 8 december 2014
Stenogram
Download Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33966-7) en kabinetsreactie rapport Enquêtecommissie Woningcorporaties
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 december 2014, over Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
33 966 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Te behandelen: