Commissievergaderingen

Woensdag 14 april 2010

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapportage NMa 'Productkoppeling en overstapdrempels bij bancaire dienstverlening aan het MKB'

Inbreng schriftelijk overleg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Onderzoeksscholen en promovendi (verplaatst naar 15-4-2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kwaliteitszorg Cure

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rapportage mbo 2010

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

NPV toetsingsconferentie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Landbouw- en Visserijraad 19 en 20 april 2010

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

diplomatenklasje ministerie van Buitenlandse Zaken verplaatst naar 12.00 uur

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Statenlokaal

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 11:45 - 12:15 uur

Procedurevergadering Jeugd en Gezin

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

diplomatenklasje ministerie van Buitenlandse Zaken

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

27e Voortgangsrapportage en de eindevaluatie van de Betuweroute als Groot Project d.d. 1 april 2010

Inbreng feitelijke vragen

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanbieding voortgangsrapportage 26 HSL-Zuid d.d. 31 maart 2010

Inbreng feitelijke vragen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Bodem

Algemeen overleg
Statenlokaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Bloedvoorziening

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Informele Telecomraad (algemeen overleg wordt geannuleerd en omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Mijnbouwwet (32343)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Besloten gesprek (teleconferentie) met de Nederlandse bewindvoerder bij het IMF over het steunprogramma voor Griekenland

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Maatregelen financiële sector korte termijn (Let op: gewijzigd tijdstip)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Schatkistbankieren (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 19:00 - 20:30 uur

Rapport van de werkgroep Auteursrecht

Gesprek
Troelstrazaal