Commissievergaderingen

Donderdag 4 februari 2010

tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Openbare gesprekken Parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel

Verhoor
Enquêtezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
Troelstrazaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Algemene Rekenkamer - Monitoring verwerving Joint Strike Fighter. Stand van zaken augustus 2009

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Justitiële jeugdinrichtingen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 11:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

Justitie

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Raad voor de Rechtspraak inzake de herziening van de gerechtelijke kaart

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:30 uur

Actuele situatie Haïti

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Beleidsevaluatie openbaarmaking controlegegevens door de VWA

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bestrijding van kinderarbeid en het recht op onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) (31731-6)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Gehandicaptenbeleid, 24170-99

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verbreding invoering Vaste Verandermomenten (VVM) (29515-309)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:15 uur

Buitenlands beleid in Caribisch gebied (verplaatst naar 14.30 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Buitenlands beleid in Caribisch gebied

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Huwelijksdwang en achterlating (is verplaatst naar 18 maart 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek huisvestingswet

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Wet kilometerprijs

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Scheiden van wonen en zorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Transitional Justice (verplaatst naar 16.30 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Ontvangst van een parlementaire delegatie uit het Verenigd Koninkrijk door de leden Gerkens en Algra in het kader van een bijzondere procedure over ICT en overheid

Bijzondere procedure
van Someren-Downerzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Wet kilometerprijs

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Transitional Justice

Algemeen overleg
Geannuleerd