Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie BZK

De vergadering is geweest

4 februari 2010
10:30 - 11:30 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.A.W.J. Leerdam (PvdA)
 • W.I.I. van Beek (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • N. Azough (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de procedurevergadering van 21 januari 2010

 2. 2

  Brievenlijst

  De minister wordt gevraagd naar de cijfers van de bezuinigingen bij de politie.

 3. 3

  Besluit melden vermoeden van een misstand bij Rijk en Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vervolgprocedure behandeling ontwerp van het Besluit veiligheidsregio’s en van het Besluit personeel veiligheidsregio’s

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Vorming baten-lastendienst 4FM met tijdelijke status per 1 april 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluit veiligheidsregio's: opkomsttijden brandweer, voertuigbezetting, samenhang bouwbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Brief van de CTIVD inzake de afwijzing door de AIVD van een verzoek om inzage in documenten over de Irak-kwestie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op de AIVD-notitie “Het vuur van verzet”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van de doyen van de commissarissen van de koningin over de kabinetsreactie op de Task force Management Overstromingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken experimenten gedragscontracten en - bevelen volgens het FF Kappe-model

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  ICT-problemen verzorgingsgebied Noord-Oost vts Politie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op het IOOV-rapport over noodhulp door de Nederlandse politie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inhuur van externe medewerkers bij de landelijke politieorganisatie vtsPN

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Salafisme in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek naar Polarisatie en Radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage Kwaliteit GBA januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding novembercirculaire van gemeentefonds 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toelichting op onderzoeksrapporten over het jihadisme

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding rapport over de telefonische dienstverlening door de overheid van de Nationale ombudsman

 21. 21

  Behandeling verslag rapporteur Kalma bij 'Groenboek Europees Burgerinitiatief' van de Europese Commissie (COM(2009)622)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Corruptie aanbesteding pepperspray

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Heroverweging opzet AO Handvest voor Verantwoordelijk Burgerschap op 18 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Datumvoorstel van de Kiesraad voor een regulier overleg met de vaste commissie BZK. De Kiesraad stelt voor: woensdag 10 maart 2010 op een tijdstip tussen 13:00 en 17:30 uur.

  Besluit: De commissie gaat akkoord met het houden van het reguliere gesprek van 1,5 uur op 10 maart 2010.  

 25. 25

  Activiteiten vaste commissie voor BZK

  - De Raad voor het openbaar bestuur geeft een briefing over het advies 'Vertrouwen op democratie'  op 17 februari 2010 voorafgaand aan de presentatie van het rapport; er wordt geïnventariseerd welke leden hierbij aanwezig kunnen zijn.
  - Ten behoeve van buitenlandse werkbezoeken van de commissie BZK wordt t.b.v. een volgende procedurevergadering geïnventariseerd wat de wensen zijn en in welke recesperiode een bezoek plaats kan vinden.

 26. 26

  Wel of geen AO met minister BZK over relatie Nationale ombudsman met kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van een Slowaakse parlementaire delegatie om een gesprek met de commissies BZK en Justitie

 28. 28

  Toezegging tijdens de begrotingsbehandeling 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op motie Griffith (28844 nr. 27) over migrantengroepen die kwetsbaar zijn voor ongewenste inmenging

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kwantiatieve tapstatistieken MIVD en AIVD

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data