Commissievergaderingen

Donderdag 10 december 2009

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Deskundigheidseisen gastouderopvang

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Zuidas

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Glijdende schaal (verplaatst naar 27 januari 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Ongewenst verklaarde vreemdeling met tbs die naar Kosovo is uitgezet

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:15 - 12:30 uur

Herziening Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Werkprogramma 2009-2010 Rathenau Instituut (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Besloten gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken van Kosovo (Geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd Schrijfkamer (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Algemene Rekenkamer - Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Besloten gesprek met de Kroatische hoofdonderhandelaar voor EU-toetreding, de heer Drobnjak

Gesprek
Schrijfkamer (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

OV-chipkaart (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - n.n.b. uur

goedkeuring Verdrag inzake clustermunitie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 12:30 - 14:30 uur

Actuele ontwikkelingen in de postsector

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Q-koorts

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Homo-emancipatiebeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

MRSA

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reglement voor de Gouverneur van Curaçao (32178-(R1898))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Caymaneilanden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

inzake de toegang tot onderlinge overlegprocedures in verband met winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Heffing door Buma/Stemra op het particuliere gebruik muziekvideo's op internet (29838-21)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Saint Christopher

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Saint Vincent and the Grenadines

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten (32179-(R1899))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Singapore

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Antigua en Barbuda

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Nader verslag Wet introductie premiepensioeninstellingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Vreemdelingenbewaring (verplaatst naar 13 januari 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming) (32194)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlnden en Bermuda m.b.t. het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot natuurlijke personen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Leergang Topmanagement Defensie (aansluitend rondleiding 15.30 - 16.30 uur)

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Verbetering verantwoording en begroting

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Multifunctionele landbouw (verplaatst naar nader te bepalen datum na kerstreces)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Chinese mensenrechtenorganisatie

Gesprek
van Someren-Downerzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 17:10 - 17:30 uur

extra procedurevergadering ARK rapport Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)