Procedurevergadering : Procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

10 december 2009
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Herziene agenda

(i.v.m. toevoeging agendapunten)

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang toezeggingen ter stimulering van waterwonen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Bevolkingsdaling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Meldpunten voor huurdersgedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Financiƫle situatie woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toegankelijkheid woongebouwen ivm ziekenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op toezeggingen uit de AO's Verstedelijking, Woonwagens en woonschepen, Energiebeleid Gebouwde Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Samenvatting TNO-bouwprognoses 2009-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nahang van een wijziging van het Bouwbesluit 2003

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  32123 XVIII Antwoorden op vragen begrotingsbehandeling 2010 WWI, onderdeel Inburgering en Integratie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Advies over moties en beantwoording van een aantal vragen n.a.v. de begrotingsbehandeling Wonen, Wijken en Integratie 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op de werking en de mogelijke verbreding van het zogenaamde transferinformatiepunt in de Rotterdamse deelgemeente Charlois

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel voor onderzoek naar de doeltreffendheid van de inburgering in het kader van de Toekomst- en onderzoeksagenda 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Uitnodiging voor de leden van de algemene commisie Wonen, Wijken en Integratie voor de Jaarmarkt Inburgering op 15 december 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dossier Short stay (situatie woningcorporaties Amsterdam)

  Te behandelen:

  Loading data