Commissievergaderingen

Donderdag 6 november 2008

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing begroting JenG 2009

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Voortgangsrapportages PMR

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Hoorn van Afrika (Ethiopië en Somalië)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Statenlokaal

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Harmonisatie van regelgeving inzake provisie- en kostentransparantie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Crisisbeheersing

Algemeen overleg
Geannuleerd

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Algemene Rekenkamer over Aanpak harde kern jeugdwerklozen

Technische briefing
(besloten)

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 11:15 - 13:15 uur

Begrotingsonderzoek JenG 2009

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:30 - 13:30 uur

Crisisbeheersing

Algemeen overleg
Statenlokaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Evaluatie natuurwetgeving

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Diverse onderwerpen kredietcrisis

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Toekomst IJsselmeerziekenhuizen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

31065 - Nader verslag Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

IJsselmeerziekenhuizen

Algemeen overleg
Oude zaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rijnvaartpolitiereglement 1995

Inbreng feitelijke vragen

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Woningmarkt (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

ss Rotterdam

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Schoolkosten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Voortgangsbrief Nationale Veiligheid

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

MobiliteitsAanpak

Inbreng feitelijke vragen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Voortgangsbrief nationale veiligheid 2008

Algemeen overleg
Statenlokaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Uitzetten NVB in Rotterdam (VERPLAATST NAAR 11/11)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Algemeen overleg
Oude zaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Dienst Regelingen (VINDT GEEN DOORGANG)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Ontwikkelingen Blauwtong

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 20:00 - 22:00 uur

Anders Betalen voor Mobiliteit (voortzetting AO 30-10) (VERPLAATST NAAR 18/11)

Algemeen overleg
Geannuleerd